företaget

Bröderna Vela, startade 2010 ett enskilt företag som utvecklades till ett aktiebolag 2016. Genom nöjda och återkommande kunder har bolaget utvecklats till ett etablerat företag, med stabil tillvöxt och gott rykte. Företaget har inlett en satsning som innebär att organisationen har förstärkts på flera plan och har idag förutom Sveriges största fastighetsbolag som kund, ett jämt kassaflöde av intäkter från flera börsnoterade bolag.

Vela Bygg AB ingår sedan 2019 i en semi-organisation med en nettoomsättning om 200 mkr med daglig sysselsättning för ca 90 personer. Verksamheten kan i princip utföra vilka byggtjänster som helst, men verkar uteslutande inom  nyproduktion, ROT och hyresgästanpassningar, såväl kommersiella fastigheter som bostäder.

Vi har gjort många uppdrag åt arkitekter,  bostadsrättsföreningar och fastighetsägare både som total- och underentreprenör. Att arbeta hemma hos människor är alltid speciellt och det ställer höga krav på oss. Med vår erfarenhet vet vi vikten av att passa tider, ha ordning och reda samt att ha en nära dialog med dig som kund. För det är ju tillsammans med medarbetaren och beställaren som vi tar fram den bästa lösningen. Alla våra medarbetare besitter förutom en väldigt hög teknisk kompetens även sociala förmågor och har alltid målet att du som kund ska bli riktigt nöjd.